Text

Flera av de textstilar vi erbjuder är unika för Erikssons Stenhuggeri. Dessutom har varje stenhuggare sitt speciella signum som märks i de små, små detaljerna.Våra vanligaste textstilar hittar du inte i något datorprogram. De har varit med oss i alla år och blivit en del av vår identitet. Ett tränat öga känner inte bara igen våra stenar utan också vem av våra fem generationer stenhuggare som har huggit en viss sten. För varje gravör har haft sina små särdrag som märks i avslutningen av en bokstav eller pricken över ett i. Utöver våra unika textstilar kan vi självklart använda oss av många fler typsnitt. Vi tittar på dem och diskuterar när du besöker oss.

• Lutstil är vår vanligaste stil som togs fram av farfars far, Fritz E. Eriksson.
• FA-stil är också en vanlig stil som kan ses på gravstenar i hela sydöstra Skåne.
• Beckvalstil är en textstil som togs fram av farfar Sigfrid och fortfarande finns med i sortimentet.

Gravören ritar först den valda texten för hand på ett transparent papper för att sedan föra över den på en gummimatta som fästs på stenen. När texten skärs ut ur gummit bildas en mall som sedan kan målas, täckas med bladguld eller djupblästras i stenen. Man kan även välja text utskuren i metall som monteras på stenen.

Ett urval av våra vanligaste typsnitt

Vi gör även texter och dekor efter kundens önskemål, såväl signaturer som andra utvalda typsnitt. Klicka här för att se övrig gravyrdekor som pdf. Besök oss för att se fler alternativ av utsmyckning.

S.15
Beckvallstil
Blockstil