Ett familjeföretag i 6 generationer sedan 1897

Erik Mårtensson jobbade som stenhuggare i Komsta fram till 1897, då han startade eget stenhuggeri i Tomelilla. År 1922 övertog sonen Fritz Eriksson stenhuggeriet och drev det vidare. Fritz son Sigfrid flyttade sedan stenhuggeriet till Ystad 1943 och drev det i diverse garage på Svederius Gård vid Lancasterskolan. Efter några år köpte Sigfrid fastigheten Ekstorp 4 på Gjuteriområdet. Han köpte även stenbrottet ute i Komstad, där företagsnamnet Komsta-sten kommer ifrån. Där bröt vi sten ända till mitten på 80-talet. Efter ett tag förlorade vi tillståndet att bryta sten på den platsen eftersom det förde oväsen för grannarna.

Verksamheten flyttas

Företaget flyttades in till stenhuggeriet i Ystad. Där fortsatte Sigfrid ända till 1996 då Harald, Sigfrids son tog över företaget. I 65 år låg företaget på Gjuteriområdet. År 2010 blev utrymmet för litet och för gammalt, då slogs portarna upp på Förskeppsgatan 6. En stor maskinhall och gott om plats för en organiserad verkstad till våra moderna maskiner och en stor gårdsyta till alla våra stenblock och skivor.

Huggeriet idag

Idag drivs företaget i fjärde generationen av Harald och hans söner Mikael och Hugo Eriksson som är femte generationen. Vi kan även glädjas åt att Mikaels son Tobias som är sjätte generationen även jobbar i företaget sedan 2013 med hopp om att driva det vidare! Idag är vi sex stycken som jobbar i firman. Vår sexmanna styrka består av Mikael, Hugo, Tobias, Martin, Jens och Maria. Givetvis finns Harald fortfarande med i bilden. Inriktningarna har delats upp lite här med tiden då Mikael i huvudsak tar hand om gravstenar, medan Hugo har hand om delen med bänkskivor och fönsterbänkar. Trots den stora skillnaden mellan gravstenar och bänkskivor arbetar vi i enad styrka mot en gemensam och sammanflätad arbetsplats. Vi är väldigt måna om att hjälpa varandra på alla olika plan. Jens och Martin har jobbat här sedan 2001 och är nu väl vana vid yrket. Jens som sågar fram och bänkskivor och fönsterbänkar från stora skivor till färdig sågade polerade bänkskivor. Martin både måttar och monterar bänkskivor. Tobias har hand om produktionen av gravstenar samt montering av stenarna. Tobias hjälper till med metalltexterna till gravstenar och har dessutom hand om handgravering och huggna texter. I vår reception och utställning sitter Maria som tar emot våra kunder med ett leende och hjälper er på bästa sätt mot deras önskemål.

Personal

Idag är vi sju medarbetare som alla har sin specialitet och utgör en viktig pusselbit för den kvalitet vi vill erbjuda och den omsorg vi vill ge varje kund.

Harald Eriksson
Mikael Eriksson
Hugo Eriksson
Tobias Eriksson
Maria Seifert
Martin Nilsson
Jens Mårtensson