Gravstenar - Stående

En stående sten kan göras i olika former och storlekar och fästes i en gjuten sockel.

ES 111 Röd vånga Flammad,huggna kanter kantslag. Lutstil guld.

ES 111 Röd vånga Flammad,huggna kanter kantslag. Lutstil guld.

ES 118 Röd vånga Polerad & blästrad framsida. Huggna kanter. Lutstil guld.

ES 118 Röd vånga Polerad & blästrad framsida. Huggna kanter. Lutstil guld.

ES 129 Röd vånga Polerad framsida. Huggna kanter, kantslag. Lutstil guld.

ES 129 Röd vånga Polerad framsida. Huggna kanter, kantslag. Lutstil guld.

Es 107 Halvröd Polerad framsida. Blästrade kanter. Metalltext.

Es 107 Halvröd Polerad framsida. Blästrade kanter. Metalltext.

ES 124 Röd vånga Polerad framsida. Huggna kanter. Lustil guld.

ES 124 Röd vånga Polerad framsida. Huggna kanter. Lustil guld.

ES 120 Impala Polerad framsida. Huggna kanter, Kantslag. Silver målad lutstil.

ES 120 Impala Polerad framsida. Huggna kanter, Kantslag. Silver målad lutstil.

ES 121 Hallandia Pelerad framsida. Huggna kanter, kantslag. Lutstil guld.

ES 121 Hallandia Pelerad framsida. Huggna kanter, kantslag. Lutstil guld.

ES 126 Hallandia Polerad framsida. Huggna kanter. Lutstil guld.

ES 126 Hallandia Polerad framsida. Huggna kanter. Lutstil guld.

ES 110 Grå näs Svanketopp, helpolerad. Svartmålad lutstil.

ES 110 Grå näs Svanketopp, helpolerad. Svartmålad lutstil.

ES 127 Rabbaldshede Helpolerad utan bak. Lutstil guld.

ES 127 Rabbaldshede Helpolerad utan bak. Lutstil guld.

ES 109 Svart diabas Helpolerad bågtopp. F.A.-stil guld.

ES 109 Svart diabas Helpolerad bågtopp. F.A.-stil guld.

Es 102 Svart diabas Polerad framsida. Huggna kanter. Lutstil guld.

Es 102 Svart diabas Polerad framsida. Huggna kanter. Lutstil guld.

ES 128 Röd vånga Helpolerad utan bak. Lutstil guld.

ES 128 Röd vånga Helpolerad utan bak. Lutstil guld.

Es 106 Blå labrador Polerad framsida & sidor. Lutstil guld. Bågtopp.

Es 106 Blå labrador Polerad framsida & sidor. Lutstil guld. Bågtopp.

ES 101 Grå näs Flammad framsida. Huggna kanter. Djupblästrad lutstil.

ES 101 Grå näs Flammad framsida. Huggna kanter. Djupblästrad lutstil.

ES 108 Grå näs Polerad framsida. Huggna kantor & kantslag. Vitmålad lutstil.

ES 108 Grå näs Polerad framsida. Huggna kantor & kantslag. Vitmålad lutstil.

ES 123 Blå labrador Polerad framsida. Huggna kantor, kantslag. Lutstil guld.

ES 123 Blå labrador Polerad framsida. Huggna kantor, kantslag. Lutstil guld.

ES 122 Grå näs Huggna kanter. Blästrad framsida. Djupblästrad lutstil.

ES 122 Grå näs Huggna kanter. Blästrad framsida. Djupblästrad lutstil.

ES 119 Grå näs Polerad framsida. Huggna kanter. Svartmålad lutstil.

ES 119 Grå näs Polerad framsida. Huggna kanter. Svartmålad lutstil.

ES 113 Röd vånga Helpolerad utan bak. Lutstil guld. Bågtopp.

ES 113 Röd vånga Helpolerad utan bak. Lutstil guld. Bågtopp.

ES 103 Blå labrador Polerad framsida & sidor. Grovad fas i kanten. Svanketopp. Silvermålad lutstil.

ES 103 Blå labrador Polerad framsida & sidor. Grovad fas i kanten. Svanketopp. Silvermålad lutstil.

ES 115 Impala Polerad framsida Huggna kantor, kantslag. Vitmålad lutstil. Hjärtformad.

ES 115 Impala Polerad framsida Huggna kantor, kantslag. Vitmålad lutstil. Hjärtformad.

ES 130 Röd vånga Polerad framsida. Huggna kanter, kantslag. Beckvall stilen vitmålad.

ES 130 Röd vånga Polerad framsida. Huggna kanter, kantslag. Beckvall stilen vitmålad.

ES 112 Impala Polerad framsida. Huggna kantor, grov fas i kanten. Lutstil vitmålad

ES 112 Impala Polerad framsida. Huggna kantor, grov fas i kanten. Lutstil vitmålad

ES 104 Röd vånga Polerad framsida & sidor. Bågtopp. Lutstil guld.

ES 104 Röd vånga Polerad framsida & sidor. Bågtopp. Lutstil guld.

ES 125 Hallandia Polerad fram sida. Huggna kanter, kantslag. Lutstil guld.

ES 125 Hallandia Polerad fram sida. Huggna kanter, kantslag. Lutstil guld.

ES 116 Grå näs Polerad framsida. Huggna kanter, kantslag. Metalltext. Hjärtformad.

ES 116 Grå näs Polerad framsida. Huggna kanter, kantslag. Metalltext. Hjärtformad.

ES 117 Grå näs Flammad framsida. Huggna kanter, kantslag Djupblästrad text

ES 117 Grå näs Flammad framsida. Huggna kanter, kantslag Djupblästrad text