Stensorter

Vi tillverkar våra gravstenar av framförallt nordisk tålig granit, som Diabas från norra Skåne, Hallandia från Halland och norsk Blå Labrador.

Rabbalshede

Rabbalshede

Impala

Impala

Halv Röd

Halv Röd

Röd Vånga

Röd Vånga

Blå Labrador

Blå Labrador

Svart Diabas

Svart Diabas

Hallandia

Hallandia

Grå Näs

Grå Näs